Zarząd Silva Capital Group S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 12 lutego br., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (?NWZ?) Spółki podjęło wszystkie uchwały oraz zakończyło obrady.

W załączeniu Spółka przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 lutego 2015 r.


Postawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”


  • Łukasz Bartczak – Członek RN oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa


Załączniki:

treść_uchwał_podjętych_przez_NWZ_w dniu_12.02.2015_i_zamknięcie_posiedzenia