Zarząd:

Bartosz Cywiński – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Łukasz Górski – Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Staniszewska – Członek Rady Nadzorczej

Izabela Zielińska – Członek Rady Nadzorczej

Dominik Waligórski – Członek Rady Nadzorczej

Roman Tworzydło – Członek Rady Nadzorczej