KONTAKT

SYNERGA.fund Spółka Akcyjna

ul. Malwowa 30

30-611 Kraków

tel./fax: (12) 654 05 19

Sąd Rejonowy dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS numer 0000370642

Kapitał zakładowy: 27.310.000,00 zł opłacony w całości

Strona internetowa: https://synerga.fund

Adres e-mail: biuro@synergafund.com.pl

Relacje Inwestorskie: ir@synergafund.com.pl

NIP: 779-23-83-479
Regon: 301570606
KRS: 0000370642