Terminy publikacji raportów w 2017 roku

Zarząd Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2017 roku będą publikowane w następujących terminach:
– jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2016 r. – w dniu 13 lutego 2017 r.,
– jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2017 r. – w dniu 10 maja 2017 r.,
– jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2017 r. – w dniu 10 sierpnia 2017 r.,
– jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2017 r. – w dniu 10 listopada 2017 r.

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Emitenta za rok 2016 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 16 maja 2017 r.