Struktura akcjonariatu Spółki, z wyszczególnieniem akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów.

 

LP. AKCJONARIUSZ L. AKCJI
(SZT.)
% AKCJI L. GŁOSÓW
(SZT.)
% GŁOSÓW DATA OSTATNIEJ ZMIANY
1

Prime2 SA

63 726 307 23,33% 66 226 307 23,33% 26.10.2017
2

January Ciszewski

(wraz z JR HOLDING S.A.)

63 726 305 23,33% 63 726 305 23,33% 26.10.2017
3

Pozostali

145 647 388 53,34% 145 647 388 53,34% 26.10.2017
Ogółem 273 100 000 100,00% 273 100 000 100,00% 26.10.2017