Akcjonariusz liczba akcji liczba głosów udział w kapitale udział w głosach
Tomasz Majewski 53 731 006 53 731 006 19,7 % 19,7 %
January Ciszewski (wraz z JR HOLDING S.A.) 46 277 244 46 277 244 16,9 % 16,9 %
Artur Górski 19 200 000 19 200 000 7,0 % 7,0 %
Pozostali 153 891 750 153 891 750 56,4 % 56,4 %
Razem 273 100 000 273 100 000 100,0 % 100,0 %