SILVA CAPITAL GROUP SA (2/2017) Podpisanie aneksu do listu intencyjnego

20:01 01/02/2017

Raport bieżący 2/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 01 lutego 2017 r. podpisał z JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie aneks do listu intencyjnego z dnia 30 listopada 2016 r., przedmiotem, którego są negocjacje, prowadzące do nawiązania współpracy w celu przygotowania pozyskania inwestora strategicznego oraz finansowania dla Silva Capital Group S.A.

Strony deklarują, iż negocjacje zakończą się do dnia 28.02.2017 r.

Umowa współpracy określi zakres obowiązków Stron w związku z realizacją współpracy.