Zarząd Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021-4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2017 roku, na godzinę 9:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Malwowej 30.

W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:
1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;
3) informacja o ogólnej liczbie głosów;
4) formularze pełnomocnictwa;
5) instrukcja do głosowania.
6) zestawienie proponowanych zmian statutu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Tomasz Wykurz – Prezes Zarządu


Załączniki:

SCG Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA – 2017-06-29_

SCG Projekty uchwał ZWZA – 2017-06-29_

SCG Liczba akcji na dzień ogłoszenia ZWZA – 2017-06-29_

SCG Zestawienie proponowanych zmian statutu na ZWZA – 2017-06-29_

SCG Pełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZA – 2017-06-29_

SCG Pełnomocnictwo osoba prawna ZWZA – 2017-06-29_

SCG Formularz do głosowania ZWZA – 2017-06-29_