Zarząd SILVA CAPITAL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021-4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 lutego 2017 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Malwowej 30.

W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:
1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;
3) informacja o ogólnej liczbie głosów;
4) formularze pełnomocnictwa;
5) instrukcja do głosowania;
6) zestawienie proponowanych zmian statutu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Tomasz Wykurz – Prezes Zarządu


Załączniki:

SilvaCG Ogłoszenie o zwołaniu NWZA – 2017-02-16

SilvaCG Projekty uchwał NWZA – 2017-02-16

SilvaCG Liczba akcji na dzień ogłoszenia NWZA – 2017-02-16

SilvaCG Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZA – 2017-02-16

SilvaCG Pełnomocnictwo osoba prawna NWZA – 2017-02-16

SilvaCG Formularz do głosowania NWZA – 2017-02-16

SilvaCG Zestawienie proponowanych zmian statutu na NWZA – 2017-02-16